Samling inne i Pinsekirken Tabernaklet tirsdag 12. november kl. 18-20.

Velkommen til høstens første innesamling for Royal Rangers Bergen1 tirsdag 12. november. kl. 18-20. Vi møtes i Marken i Pinsekirken Tabernaklet, inngang nede.
Vi har grupper som dekker alle klassetrinn fra 2.-10 trinn. Velkommen!