Fakta om Royal Rangers Bergen 1

Royal Rangers
er en speiderlignende organissasjon, som er en del av Pinsevennens Barne-og ungdoms utvalg (PBU).

Vi har samling tirsdager i partallsuker, og drives av
Pinsekirken Tabernaklet i Bergen.

Hovedleder: Kjell Hegdal

Emblemet består av en stjerne, bestående av forskjellige farger på spissene.

De 4 røde spissene står for de fire evangeliske sannheter: Frelsen, Den Hellig Ånd, Menigheten, Jesu gjenkomst/ himmelen.

De 4 gule spissene står for fire sider ved menneskets personlighet: Fysisk, Psykisk, Åndelig og Sosialt .

De 8 blå spissene står for åtte viktige karakteregenskaper: Beredt, Tro, Ren, Hensynsfull, Ærlig, Lydig, Modig, Ansvarsbevisst.

Valgspråket
Valgspråket vårt er: «Med guds hjelp vil jeg gjøre mitt beste, for å tjene Gud, familien, menigheten og min neste. Jeg vil gjøre den gyldne regel til min leveregel.»

Den gyldne regel står i Matt, 7,12, ”Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du også gjøre mot dem». Denne regelen synes vi i speideren er veldig viktig, og vi prøver alle å leve etter den.

Motto
«Beredt til å høre, lære og gjøre mitt beste i alt.»

Login